Literatura

Prezentowana pozycja, licząca 216 stron formatu A5,
w tym ponad 90 fotografii, tabel i rycin, przedstawia sokoła wędrownego, ptaka, który od wieków budził zainteresowanie i podziw człowieka, później w naszym kraju prawie całkowicie wyginął, a obecnie powoli powraca, znów stając się składnikiem rodzimej przyrody. Monografia zawiera obszerny przegląd dotychczasowych opracowań naukowych na temat gatunku,
jego nazewnictwa, pochodzenia, stanowiska systematycznego, morfologii, występowania w Polsce
i na świecie, opis biologii, ekologii i ochrony,
a także jego znaczenia w kulturze. Autor, zaangażowany
w restytucję sokoła wędrownego, w znacznej mierze
na podstawie własnych doświadczeń, opisuje przebieg odbudowy jego polskiej populacji.

Zakup książki poprzez sklep:

SKLEP

lub bezpośrednio u autora z autografem:

Kontakt: pawelwieland@wp.pl 
ksiazka